Alt det juridiske

Vi har samlet alle vores aftaler, betingelser og juridiske dokumenter ét sted – lige her.

Skriv endelig til os hvis du har spørgsmål

Download PDF Version 3.0

Gebyrer, tariffer, afgifter mv.

Generelle gebyrer

De ”Generelle gebyrer” nedenfor baserer sig på Dansk Energis vejledende standardgebyrer, som det enkelte netselskab har mulighed for at metodeanmelde. Hvis dit netselskab ikke følger de vejledende standardgebyrer, kan gebyrerne variere. Grow Energy forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit netselskab, selvom de varierer eller ikke fremgår af listen nedenfor.

Beskrivelse

Aflæsningsbesøg 500 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870 kr.
Fjernbetjent afbrydelse 140 kr.
Genåbning 650 kr.
Genåbning uden for normal åbningstid 1.270 kr.
Fjernbetjent genåbning 140 kr.
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330 kr.
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Opstart af fogedforretning 680 kr.
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010 kr.
Genopsætning og nedtagning af måler 960 kr.
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490 kr.
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210 kr.
Målerundersøgelse på stedet 1.070 kr.
Nedtagning af måler 960 kr.
Rykker for manglende selvaflæsning 90 kr.
Skønnet aflæsning 120 kr.
Forgæves kørsel 720 kr.
Kontrolbesøg 830 kr.
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250 kr.

Håndteringsgebyrer

Som din el-leverandør håndterer vi administration og opkrævning af ovenstående ”generelle gebyrer” fra dit netselskab. Gebyrerne viderefaktureres fra dit net-selskab og for vores håndtering af administration mv. opkræver vi følgende gebyrer:

Åbning af strømmen 1.500 kr.
Lukkebesøg med henblik på lukning af strømmen 1.500 kr.
Fogedforretning, udkørende* 1.500 kr.

Rykker- og opsigelsesgebyr mv.

Første betalingspåmindelse 0 kr.
Anden betalingspåmindelse 100 kr.
Afdragsordning 400 kr.
Opsigelsesgebyr i bindingsperiode 1.500 kr.

Øvrige gebyrer

Grow Energy benytter alene strøm for danske vindmøller og køber i den forbindelse oprindelsescertifikater, der dokumenterer dette. Denne udgift sammenholdt med øvrige udgifter for administration af kundeforholdet faktureres kunden som ét samlet certificerings- og servicebidrag.

Certificerings- og servicebidrag 16,5 kr. pr. måned (opkræves aconto kvartalsvis)
Oprettelsesgebyr 199 kr.

Netpriser, tariffer, afgifter mv.

Som din el-leverandør fakturerer Grow Energy dig for den pris, som dit netselskab opkræver i relation til nettariffer og netabonnementer. De konkrete priser vil typisk fremgå af dit netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab her:

https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

Vi er endvidere forpligtet til at opkræve en række afgifter på vegne af staten og energinet. Du kan finde mere information her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061620 og https://energinet.dk/El/Private-elkunder.