Hvad er konsekvenserne af klimaforandringer?

Det er et faktum, at menneskers aktiviteter på jorden øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Uden drivhusgasserne vil kloden have været frossen og mere som en gigantisk isterning.

Lagt online: mandag 15 november 2021

Et hot ord vi ofte hører i medierne og i politik i dag, er klimaforandringer. Men hvad går al den snak egentlig ud på?

Forskere har i flere årtier forsøgt at melde ud, at vi burde ændre adfærd og passe på den globale opvarmning. En global opvarmning er nu med sikkerhed i gang og udgør en alvorlig trussel mod vores verden og menneskeheden. Vi ved, den er gal.

Det er et faktum, at menneskers aktiviteter på jorden øger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Uden drivhusgasserne vil kloden have været frossen og mere som en gigantisk isterning. Men med stigende mængder drivhusgasser er jorden nu i stedet i smeltende tilstand med en gennemsnitstemperatur på ca. 15 grader.

I takt med at isterningen smelter, stiger havet. Det medfører til markante klimaforandringer. Det vil specielt påvirke kystlande, og Danmark vil ikke være godt stillet, hvis havet begynder at stige.

De ekstremme vejrforhold med voldsom regn, kraftfulde storme, tørke eller oversvømmelser kommer desuden til at have en konsekvens på vandkvaliteten og vandressourcerne i visse regioner.

 

Konsekvens af klimaforandring på global plan er, at:

 • gletsjerne smelter
 • havisen på Nordpolen bliver tyndere
 • vejrforholdene skifter med kraftigere nedbør, væsentlig flere orkaner eller udbredt tørke
 • der sker en gradvis forsuring af havmiljøet og koralblegning
 • planterne springer tidligere ud
 • fuglene reagerer og yngler tidligere

 

Hvis ikke vi reagerer, risikerer vi i EU i vores børns levetid, at:

 • 400.000 mennesker årligt kommer til at dø for tidligt på grund af luftforurening
 • 90.00 mennesker årligt kommer til at dø på grund af hedebølger
 • der i det sydlige EU bliver 40% mindre vand tilgængeligt
 • 2,2 millioner mennesker årligt er i risikogruppe for oversvømmelser
 • tabet økonomisk løber op mod 190 mia. euro årligt

 

Klimaforandringer har indflydelse for menneskers sundhed. Mange planter og dyrearter har svært ved at overleve.

Ifølge forskere skal vi handle nu, hvis vi skal nå at handle. Det lægger heldigvis pres på politikkerne men husk, at det ikke kun behøver at være op til magthaverne. Du kan også gøre en forskel.

Kilde