Klimaforandring, global opvarmning og global klimakrise

Klimaforandringerne skaber store udfordringer for vores måde at leve på. De globale temperaturer er uden tvivl blevet varmere, men skyldes stigning i temperaturen menneskelige aktiviteter?

Lagt online: tirsdag 21 september 2021

Hedder det egentlig klimaforandring, global opvarmning eller global klimakrise?

Jordens klima er blevet varmere siden 1800-tallet og stigningen har især været markant fra omkring 1950. Om vi vælger at kalde det for klimaforandring, global opvarmning eller global klimakrise, så kan du trygt bruge alle tre termer, da de refererer til det samme.

De højere temperatur har en konsekvens for både naturen og samfundet. Isen smelter, havene stiger, hedebølger rammer, skybrud falder og storme raser. Klimaforandringerne accelererer med høj hastighed og er i fuld gang, og de kommer til at påvirke vores fremtid. Hvor stort omfanget bliver, afhænger af hvad vi gør nu og fremover.

Hvad end du beslutter dig for at kalde det, så er det vigtigste, at vi som mennesker og forbrugere på jorden allerede nu reducerer vores CO2 forbrug og forsøger at påvirke virksomheder og beslutningstagere til at træffe de rigtige valg.

Er klimaforandringer menneskeskabte?

Svaret er ganske enkelt Ja. Klimaforandringerne er virkelige og 97 % af forskerne er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Det er mennesket, der påvirker vores klima og jordens temperatur ved at brænde fossile brændstoffer, fælde skove og avle husdyr. Dermed tilføjer vi enorme mængder drivhusgasser til dem, der findes naturligt i atmosfæren. Konsekvensen heraf er, at vi øger drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Den allervigtigste årsag til klimaforandringerne er drivhuseffekten. Visse gasser i jordens atmosfære kommer til at fungere som glasset i et drivhus som holder på varmen og forhindre den i at ryge tilbage ud i rummet. Det medfører til global opvarmning.

Flere af disse gasser forekommer naturligt. Men den menneskelige aktivitet på jorden har især bidraget til at øge nogle af disse gasser i atmosfæren. Det gælder især kuldioxid (CO2), metan, kvælstofilte og fluorholdige gasser. Gassen kuldioxid (CO2) fra menneskelig aktivitet er på sit højeste niveau og den primære synder til den globale opvarmning. Koncentrationen af CO2 er steget til et niveau, der ikke er set i 3,6 millioner år.

Kilde