Projekter

Her finder du information om vores bæredygtige klimaprojekter

Der er flere ting, du skal vide om vores projekter. For det første stiller vi de strengeste krav til alle vores klimaprojekter. De skal efterleve Verified Carbon Standard eller Gold Standard. Ydermere sikrer vi os, at de udvalgte klimaprojekter, vi er en del af, fortsat bliver kontrolleret. Du kan læse om alle vores klimaprojekter her.

Kariba skovbeskyttelse

Skovredning, beskyttelse af dyrelivet og et forbedret liv i lokalsamfundet

Siden lanceringen i 2011 har Kariba-projektet beskyttet næsten 785.000 hektar mod skovrydning og jordforringelse, hvilket forhindrer, at der frigives mere end 3,5 millioner tons CO2 atmosfæren hvert år. Projektet støtter fortsat regional bæredygtig udvikling og uafhængighed og velbefindende hos lokalsamfund.

Læs mere om projektet på southpole.com

Solfarm i det sydlige Vietnam

Opbygning af netforbundet solfarm med næsten 50 MW kapacitet i Vietnams sydlige centrale og solrige område

Ved at opbygge en netforbundet solfarm med næsten 50 MW kapacitet i Vietnams sydlige centrale og solrige område, øger projektet andelen af ren og vedvarende energi i det nationale net, samt erstatter elektricitet genereret fra fossile brændstoffer. Det vil reducere de skadelige drivhusgasser og skabe nye bæredygtige jobmuligheder for at sikre, at ingen bliver efterladt i overgangen til en kulstoffattig verden.

Potentiale for produktion af vandenergi

Laos har et kæmpe potentiale for at producere vandenergi, men landet mangler i øjeblikket de økonomiske ressourcer som er nødvendige for at kunne fremstille elektricitet til de lokale landdistrikter. Vandenergi projektet hjælper med at løse problemet, ved at generere bæredygtig elektricitet til landdistrikterne og reducere behovet for brænde.

Beskyttelse af regnskovsreservat i Colombia

Projektet bliver ledet af indfødte foreninger, der beskytter et omfattende område af Colombias Amazonas regnskov fra skovrydning ved at skabe nye muligheder for bæredygtig indkomst, og øge miljøbevidstheden i det lokale samfund. Reservateter vil genvide skovens rige biodiversitet og kulstoffet vil forblive i plantelivet, bekæmpe de globale klimaændringer samt forbedre de lokales levebrød.